Please download Flash player here.

Utile contabilitate

Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti
www.ccir.ro
Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti este o organizatie neguvernamentala, de utilitate publica, cu caracter autonom, avand drept scop promovarea comertului si industriei romanesti, pe plan intern si extern, si sprijinirea intereselor comerciantilor romani in raporturile cu autoritatile din tara si cu organismele specializate din strainatate.

Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii
www.mimmc.ro
Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie ( ANIMMC ) a fost infiintata prin Hotararea de Guvern nr 753 / 3 iulie 2003, preluand intreaga structura organizatorica, atributiile si functiile Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie.

Regia Autonoma - "Monitorul Oficial"
www.monitoruloficial.ro
Art.1-Monitorul Oficial al României este publicatia oficiala a statului român, în care se publica actele prevazute de Constitutie, de prezenta lege si alte acte normative. Art.2-Editorul Monitorului Oficial al României este Camera Deputatilor. Art.3-Editarea Monitorul Oficial al României constituie un serviciu public asigurat de catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial" care functioneaza sub autoritatea Camerei Deputatilor. (extras din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 423/1998)

Ministerul Finantelor Publice
www.mfinante.ro

Directia Generala a Vamilor
www.customs.ro

Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci-OSIM
http://www.osim.ro

Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
http://www.mmssf.ro
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridica, având rol de sinteza pentru asigurarea si coordonarea aplicarii strategiei si politicilor Guvernului

Corpul expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
www.ceccar.ro

Meniu

PARTENERI

Please download Flash player here.

CONVERTOR VALUTAR
Introduceti suma:

DIN

IN

curs valutar complet